Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

32: کار و خانواده

32: کار و خانواده


در دنیای مدرن هم زن و هم مرد کار میکنن. ینی شغل دارن، پیشرفت شغلی دارن. این قضیه چیز جدیدیه در تاریخ. 60-70 ساله به این سمت رفته بشر. همیشه برای خودم سوال بوده که چطوری میشه روابط زن و شوهر وقتی هردوشون دارن کار میکنن مدیریت بشه. نویسنده ی مقاله ی این قسمت، رفته دنبال همین سوال، دیده که اصن به اندازه ی کافی توی زمینه تحقیق نکرده کسی. خودش تحقیق کرده، یه کتاب در این مورد نوشته و خلاصه ی کتاب همین مقاله‌س. مقاله قراره به یه سوال محوری جواب بده. اینکه یه زوج چطوری باید خانواده و کار رو در کنار هم مدیریت کنن که بتونن توی هردوش موفق باشن!

منبع این قسمت:


https://hbr.org/2019/09/how-dual-career-couples-make-it-work