Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

34: توی چین چه خبره؟

34: توی چین چه خبره؟

ما چقدر چین رو میفهمیم؟ اصلا ما هیچی. دنیای غرب چقدر چین رو میفهمه؟ البته که ما هم برای چین غرب حساب میشیم. خیلیا چین رو یه کشوری مثل آلمان و ژاپن میبینن که فقط توسعه‌ش دیرتر شروع شده، این نگاه غلطه. به قول نویسنده های مقاله ی این اپیزود، غرب همیشه پیشرفت اقتصادی و آزادی های سیاسی و اجتماعی رو دو روی یه سکه دیده. حتی بعد از جنگ سرد تا همین اخیر هیچ رقیبی برای نگاه اقتصاد آزاد وجود نداشته. توی این اپیزود میخوایم ساختار کسب و کار توی چین رو بررسی و درک کنیم. بفهمیم چه باورهای رایج غلطی در مورد کسب و کار توی چین وجود داره و واقعیت کسب و کار توی چین چه شکلیه؟

منبع این اپیزود:


https://hbr.org/2021/05/what-the-west-gets-wrong-about-china