Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

36: علم خوب نوشتن

36: علم خوب نوشتن

یادتونه بچه که بودیم، هفته ای یدونه انشا مینوشتیم؟یادش بخیر، من که هیچوقت یادم نمیاد بهم درست و حسابی یاد داده باشن چطوری خوب بنویسم. چطوری یه چیزی بنویسم که خوندنش برای بقیه جذاب باشه و فهمیدنش راحت. وقتی شروع کردم به کار کردن هم اکثر آدمایی که میدیدم نمیتونستن درست بنویسن و با نوشته منظورشون رومنتقل کنن. مقاله ای که توی این اپیزود کارکست تعریف میکنیم، رفته سراغ تحقیقات نورولوژی و ازشون استفاده میکنه که بهمون یاد بده چطوری یه متنی بنویسیم که هم خوندنی باشه و هم منظورمون رو منتقل کنه. تمرکز اصلیمون هم نوشتن چیزهای مربوط به کسب و کاره!

لینک نظرسنجی این قسمت:


https://yun.ir/p77tde

منبع این اپیزود:


https://hbr.org/2021/07/the-science-of-strong-business-writing