Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

37: نوآوری در بیزینس مدل

37: نوآوری در بیزینس مدل

وقتی میگیم نوآوری، همه به یه محصول جدید یا یه تکنولوژی جدید فکر میکنن. ما توی اپیزود نوآوری بدون تکنولوژی، اومدیم گفتیم نوآوری لزوما تکنولوژی جدید نمیخواد، میشه محصول جدید ساخت بدون تکنولوژی جدید. توی اپیزود ایده‌ت چقدر می ارزه اومدیم گفتیم استارتاپ ها کسب و کارهایی هستن به دنبال پیدا کردن یه بیزینس مدل جدید. بعدشم گفتیم بیزینس مدل ینی همون روش پول درآوردن. توی این اپیزود میخوایم در مورد این حرف بزنیم که نوآوری لزوما محصول جدید هم نمیخواد.اون نوآوریی که میخوایم در موردش حرف بزنیم اسمش هست نوآوری در بیزینس مدل، هدفش هم اینه که بدون اینکه هیچ تغییری توی محصول ایجاد کنه، نوآوری کنه!

منابع این اپیزود:


https://hbr.org/2008/12/reinventing-your-business-model


https://www.bcg.com/capabilities/innovation-strategy-delivery/business-model-innovation


https://www.amazon.com/Radical-Business-Model-Transformation-Competitive/dp/0749480459