Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

38: طراحی بیزینس مدل

38: طراحی بیزینس مدل

توی اپیزود قبلی اومدیم گفتیم بیزینس مدل چیه و یه سری مثال زدیم در مورد نوآوری توی بیزینس مدل. همونجا گفتیم که دوتا بخش از داستانمون هنوز مونده. اینکه چطوری یه بیزینس مدل جدید بسازیم و به چه چیزهایی توجه کنیم و اینکه چه مشکلاتی ممکنه توی مسیر برامون پیش بیاد که بیزینس مدل جدیدمون شکست بخوره. هدفمون از این اپیزود اینه که وقتی یه کسب و کاری رو میبینیم بتونیم ایده های خوب جدید داشته باشیم که چطوری میشه بیزینس مدل توی این کسب و کار رو تغییر داد.محصول ایجاد کنه، نوآوری کنه!

منابع این اپیزود:


https://hbr.org/2008/12/reinventing-your-business-model


https://image-src.bcg.com/Images/BCG_Business_Model_Innovation_Dec_09_tcm56-121706.pdf