Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

۵۶: جامعه خشمگین

۵۶: جامعه خشمگین

مدتیه وقتی توی خیابون راه میرم،به چشمم آدم‌های خشمگین خیلی خیلی زیاد شدن.
یا خشم توی تک تک رفتارهای روزمره‌ی آدم‌ها نفوذ کرده یا اینکه یه خشم نهانی پشت
یه سدی قرارگرفته که منتظر یه ترک توی این سده که روی همه آوار بشه. معمولا خشم
ناشی از ۳ تا چیزه. نا امید شدن از آینده، اینکه دنیا بر علیه خواسته‌های یه آدمی
قرارگرفته و قوانین بازی عادلانه نیست و آخریش هم دو دستگی و این ایده که یه مایی
وجود داره و یه دیگرانی. حالا مستقل از دلیل پشت خشم، ما چه خشمگین باشیم و چه
نباشیم، هر روز در معرض خشم هستیم. مقاله‌ی این اپیزود در مورد همینه. چطور با خشم
مواجه بشیم!

لینک منبع این اپیزود:

https://hbr.org/2023/01/managing-in-the-age-of-outrage

لینک کامیونیتی کارکست:

https://t.me/KarcastCommunity

لینک اپیزود‌های نینتندو از پادکست اکوآیرد

https://www.acquired.fm/episodes/nintendo

\https://www.acquired.fm/episodes/nintendo-the-console-wars