Karcast - کارکست

Karcast - کارکست

۶۰: داستان ثروت

۶۰: داستان ثروت

اقتصاد امروز دغدغه اصلی اکثر آدمهاست. مخصوصا ماهایی که توی ایران زندگی میکنیم. اختلاف طبقاتی، فساد برای پولدار شدن و چیزهایی شبیه این. توی این اپیزود از کارکست میخوایم بریم سراغ داستان ثروت و مسئله‌ی اختلاف طبقاتی. اونم با یه نگاه نه چندان علمی، بلکه نگاه توصیفی یکی از کسایی که به نظر من از تاثیرگذارترین آدمهاییه که توی دنیای امروز ما هنوز حضور داره و ازش هم چندتایی مقاله توی کارکست تعریف کردیم. پاول گراهام، موسس موفق‌ترین شتاب‌دهنده‌ی دنیا، Y Combinator.
لینک منبع‌های این اپیزود از کارکست:http://paulgraham.com/richnow.html
لینک اپیزود معرفی شده از پادکست founders:
لینک پادکست Game Craft:
لینک کامیونیتی کارکست: