قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 06

KELIDAR story - Episode 06

آنچه در این قسمت میشنویم:


-در طاغزار چه می گذرد؟


- بیگ محمد و گلمحمد به هیزم کشی روی می آورند


- قصه مارال و گلمحمد
 کانال تلگرام: @kelidarpodcast


پل ارتباطی : [email protected]