قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 07

KELIDAR story - Episode 07

آنچه در این قسمت میشنویم:


- دیدار گلمحمد و آقای آلاجاقی


- وقتی ماه درویش به رقص سماع در می آید


منطبق با صفحات 466 الی 491 کتاب از انتشارات فرهنگ معاصر کانال تلگرام: @kelidarpodcast


پل ارتباطی : [email protected]