قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 09

KELIDAR story - Episode 09

اپیزود نهم در اصل اولین اپیزود فصل دوم محسوب میشه. تو این اپیزود خلاصه فصل اول رو با هم مرور میکنیم تا برای شنیدن ادامه قصه ادما و روابطشون برامون یاداوری بشه.


فصل اول معادل با مجلد اول رمان کلیدر هست یعنی صفحات 1 تا 617