قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 10

KELIDAR story - Episode 10

آنچه در این قسمت میشنویم:


- وقتی نادعلی و قدیر به کاروانسرای خاله سکینه میروند


- قصه کربلایی خداداد و عمادخان


- قصه زیور و مارال


مطابق با صفحات 621 الی 675 نسخه چاپی

پل ارتباطی : [email protected]