قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 13

KELIDAR story - Episode 13

آنچه در این قسمت می شنویم:


- وقتی اهالی قلعه چمن برای نوروز به حمام می روند


- جدال بر سر شیرو


- بندار شتر قدیر را کارد می زند


*** طبق معمول این اپیزود  مناسب بچه ها نیست***

مطابق با صفحات 766 الی 830 نسخه چاپی


پل ارتباطی:


[email protected]


شبکه های اجتماعی:


@kelidarpodcast