قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 16

KELIDAR story - Episode 16

آنچه در این قسمت می شنویم:


- وقتی ماه درویش زنش را مطالبه می کند


- جهن خان به قلعه چمن می آید


- رویارویی پهلوون و بندار !!

منطبق با صفحات 922 الی 975 نسخه چاپی رمان کلیدر

** این پادکست مناسب بچه ها نیست**


شبکه های اجتماعی: [email protected]