قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 17

KELIDAR story - Episode 17

آنچه در این قسمت می شنویم:


- وقتی امنیه ها به دنبال مرد افغان می آیند.


-  رویارویی دلاور و گلمحمد.


مطابق با صفحات 977 الی 1023 نسخه چاپی.


پل ارتباطی: [email protected].


شبکه های اجتماعی: @kelidarpodcast.