قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 20

KELIDAR story - Episode 20

آنچه در این قسمت می شنویم:


- وقتی ستار بازجویی می شود. 


- موسی به قلعه چمن باز می گردد


مطابق با صفخات 1077 الی 1132 نسخه چاپی رمان کلیدر


*این پادکست  مناسب بچه ها نیست*

ایمیل : [email protected]


شبکه های اجتماعی: @kelidarpodcast


- لینک حامی باش: hamibash.com/kelidarpodcast