قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 23

KELIDAR story - Episode 23

آنچه در این قسمت می‌شنویم:


- دیدار در قهوه خانه خاله سکینه 


- بازگشت به قلعه چمن 


- امنیه ها به دنبال گل‌محمدها 


مطابق با صفحات ۱۲۵۸ تا ۱۳۰۴ نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر 

لینک حامی باش:


https://hamibash.com/kelidarpodcast