قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 25

KELIDAR story - Episode 25

آنچه در این قسمت می شنویم :


- در خانه بندار چه می گذرد


- وقتی لالا مچ شیدا را می گیرد


مطابقه با صفحات 1331 تا 1348 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر


**این پادکست مناسب بچه ها نیست**


لینک حامی باش:


hamibash.com/kelidarpodcas