قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 28

KELIDAR story - Episode 28

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی فصل درو فرا می رسد

- عاقبت شیرو و شیدا چه می شود؟

مطابق با صفحات 1433تا 1498نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: محسن ریوندی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast