قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 33

Episode 33

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی خان عمو فیلش یاد هندستون میکند !!

- آیا گلمحمد نجف ارباب را می کشد؟

مطابق با صفحات 1630 تا 1670 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast