قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 27

KELIDAR story - Episode 27

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی خان نایب با گلمحمد روبرو می شود

- ایا ستار هم عاشق می شود؟

مطابق با صفحات 1394 تا 1432 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: عاطفه عبدی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:https://hamibash.com/kelidarpodcast

-لینک خرید نسخه های رسمی رمان کلیدر:

نسخه صوتی:https://fidibo.com/series/418-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1

نسخه الکترونیکی:https://fidibo.com/series/410-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1