قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 31 - خلاصه فصل سوم

Episode 31 - خلاصه فصل سوم

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

خلاصه فصل سوم از قسمت 20 الی 30

مطابق با جلد ششم _مجلد سوم) نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast