قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 38 (پایان فصل چهارم)

Episode 38 (پایان فصل چهارم)

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- ایا گلمحمد به عروسی خواهد رفت؟

-وقتی گلمحمد ناخواسته قهرمان مردم می شود

مطابق با صفحات 1888 تا 1935 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast

لینک تلگرام : https://t.me/+RndixEZtADuJZRze

لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/CGxbld7AFaQ/?igsh=ZDE1MWVjZGVmZQ==