قصه کلیدر

قصه کلیدر

آنچه گذشت

آنچه گذشت

 آنچه گذشت:
در این اپیزود خلاصه ای از قسمت اول تا بیست و پنجم رو با هم مرور میکنیم تا برای اپیزود بعدی اماده بشیم-------------------------------------------------------------------------------------------------لینک خرید نسخه های رسمی رمان کلیدر:نسخه صوتی:https://fidibo.com/series/418-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1نسخه الکترونیکی:https://fidibo.com/series/410-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1