قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 30

KELIDAR story - Episode 30

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- و سرانجام انتقام سخت !!

- آیا ستار جاسوس امنیه ها ست؟

مطابق با صفحات 1539 تا 1582 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی ( به اشتباه محسن ریوندی گفته شده)

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast