قصه کلیدر

قصه کلیدر

Episode 37

Episode 37

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی گلممد راهی دزمین می شود !!

- زیور با بچه گلممد چه خواهد کرد؟

مطابق با صفحات 1845 تا 1887 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: زینب جمشیدی

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast

لینک تلگرام : https://t.me/+RndixEZtADuJZRze

لینک اینستاگرام: https://www.instagram.com/p/CGxbld7AFaQ/?igsh=ZDE1MWVjZGVmZQ==