قصه کلیدر

قصه کلیدر

KELIDAR story - Episode 29

KELIDAR story - Episode 29

آنچه در این قسمت می‌شنویم:

- وقتی ماه درویش توهم می زند

- آیا قدیر به درو می رود؟

مطابق با صفحات 1499 تا 1538 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر

تهیه متن این قسمت: محسن ریوندی

پل ارتباطی : [email protected]

لینک حامی باش:

https://hamibash.com/kelidarpodcast