پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

تحلیل فیلم یک روش خطرناک

تحلیل فیلم یک روش خطرناک

در این اپیزود ابتدا زندگی نامه فرويد و یونگ را خواهید شنید و سپس تحلیل فیلم را خواهید شنید