پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

روانشناسی شخصیت|مقدمات

روانشناسی شخصیت|مقدمات

روان‌شناسی شخصیت اندیشه‌ها، احساس‌ها و رفتارهایی را بررسی می‌کند که سبک منحصر به فرد تک تک انسان‌ها برای ارتباط با دنیا را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به تفاوت‌های شخصی علاقه‌مند هستند و تلاش می‌کنند تا همهٔ فرایندهای روان‌شناختی را با یکدیگر ترکیب و ادغام کنند و از کل شخص، یک توضیح منسجم را ارائه دهند.


.


در مجموعه جدید پادکست سایکوپاد متمرکز هستم برروی روانشناسی شخصیت و از ابتدا درباره شخصیت از دیدگاه صاحب نظران این رشته با شما صحبت می کنم


محمد مهرگان