پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

شکارچیان اجتماعی | اختلال شخصیت ضد اجتماع

شکارچیان اجتماعی | اختلال شخصیت ضد اجتماع

هیتلر یک شخصیت ضداجتماعی و خودشیفته بوده، خودشیفته‌های اغواگر یا تحقیر گر به دلیل تأیید نشدن در دوران کودکی در بزرگسالی دست به قربانی کردن انسان‌های دیگر و دست به فتح آنها می‌زنند و بعد از پروسهٔ فتح آنان را رها کرده و ب دنبال قلهٔ دیگری برای فتح هستند و مجموع روابط سطحی را تجربه می‌کنند… در شباهت خودشیفته‌ها و شخصیت‌های ضداجتماعی می‌توان به عدم درک احساسات متعالی انسانها دست زد… و نادیده گرفتن آنها و توانایی خشونت ورزیدن و طرد کردن پرداخت

.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱