پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

پانزده جلسه مشاوره در یک جلسه

پانزده جلسه مشاوره در یک جلسه

 توی این اپیزود راجع به پانزده نکته مشاوره ای مهم صحبت کردم، اگر هر نکته رو بادقت در زندگیت به کار ببندی حتمی حال و احوال بهتری تجربه میکنی

در صورت لزوم با من تماس بگیر: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱