پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

نوزده انگیزه غلط برای ازدواج

نوزده انگیزه غلط برای ازدواج

افراد ممکن است به دلایل مختلفی ازدواج کنند، از جمله اهداف قانونی، اجتماعی، میل جنسی، عاطفی، مالی، معنوی یا مذهبی. اینکه چه کسی با آنها ازدواج می‌کند ممکن است تحت تأثیر جنسیت، قوانین اجتماعی تعیین شده برای زنای با محارم، قوانین تجویزی ازدواج ، انتخاب والدین و میل فردی و محیط باشد. در این اپیزود با ۱۹ انگیزه غلط درباره  ازدواج آشنا خواهید شد.

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

 https://t.me/psychodid