پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

انکار، خطای مادر

انکار، خطای مادر

در نظریه روانکاوی فروید، انکار سازوکاری دفاعی است که در آن افکار و احساسات و اعمال و وقایع دردناک و ناپذیرفته با بیرون راندن از خودآگاه نادیده انگاشته می‌شود حتی اگر برای شخصی که دچار انکار فرویدی شده مدرکی دال برا تناقض انکار او وجود داشته باشد یا آورده شود.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

https://khodmokhtari.ir/polls