پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

در باب اختلالات رشدی عصبیِ دوران کودکی (اُتیسم) با دکتر مجید ابراهیم پور

در باب اختلالات رشدی عصبیِ دوران کودکی (اُتیسم) با دکتر مجید ابراهیم پور

طیف اوتیسم طیفی شایع از شرایط عصبی-رشدی است که در درجه اول با مشکلات قابل توجه در تعاملات اجتماعی کلامی و غیرکلامی، تفاوت در ارتباطات با دیگران و وجود رفتارهای سفت و سخت و تکراری در فرد مشخص می‌شود. پاسخ‌های غیرمعمول به ورودی حسی، از جمله حساسیت بالا یا پایین، تمایز و تبعیض در احساسات، و اختلالات حرکتی مبتنی بر حس نیز در افراد قرار گرفته در این طیف شایع هستند.