پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

خشم هیچ وقت بی دلیل نیست

خشم هیچ وقت بی دلیل نیست

پیزود ۶۸|خشم هیچ وقت بی دلیل نیست

.

خشم را یکی از حالات طبیعی انسان‌ها می‌دانند که در واقع راهی است برای نجات دادن یا حفظ کردن فرد از یک نگرانی یا خطر که در حال وقوع است.

.

نمودهای خارجی خشم را در حالات چهره و بدن، واکنش‌های کالبدشناختی و گاه رفتارهای تهاجمی در ملأ عام می‌توان یافت. مثلاً جانوران و انسان‌ها صدایشان را بالا می‌برند، می‌کوشند که بزرگ‌تر جلوه کنند، دندان‌هایشان را برهم می‌سایند و خیره می‌شوند. خشم، الگویی رفتاری‌ است که برای مواجهه با تعرض‌کنندگان بروز داده می‌شود تا از رفتار تهدید‌کننده‌شان دست کشند و نوعی احساس است که همه به آن نیاز دارند.

.

برگرفته از کتاب چگونه خشم را انتخاب نکنیم

.

پادکست روانشناسی سایکوپاد

09022005021