پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

یازده نشانه عزت نفس پایین و خودکم بینی

یازده نشانه عزت نفس پایین و خودکم بینی

عزت نفس حاصل ارزیابی های واقع بینانه و غیر واقع بینانه از خود است.

ریشه این ارزیابی ها در محیط خانواده و اعضای درجه یک خانواده یافت می شود.

عزت نفس موخره است و نباید آن را مقدمه دانست.

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

کارگاه ها و دوره ها

https://khodmokhtari.ir/courses_workshops