پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

همه چیز درباره طرحواره خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی | علائم و نشانه ها

همه چیز درباره طرحواره خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی | علائم و نشانه ها

فردی که چنین طرحواره ای دارد، درد را تحمل نمی کند، از مسئولیت پذیری گریزان است، به هر قیمتی که شده از تعارض جلوگیری می کند و زیاد به خودش سخت نمیگیرد این عوامل باعث میشود از رضایت شخصی، تعهد و انسجام شخصیتی چنین فردی جلوگیری شود.

https://khodmokhtari.ir/dashboard/polls/start/14

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱