پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث پنجم | خود درمانی

مکث پنجم | خود درمانی

خود درمانی یک رفتار انسانی است که در آن یک فرد از یک ماده یا هرگونه نفوذ خارجی به صلاح دید خود بدون ارتباط با فرد متخصص برای درمان بیماری‌های جسمی و روانشناختی خود استفاده می‌کند.