پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

خودشیفتگی و عزت نفس چه تفاوتی دارند؟

خودشیفتگی و عزت نفس چه تفاوتی دارند؟

مرز بین خودشیفتگی و عزت نفس مرزی باریک  است و  هرکدام به مرور شکل میگیرند و بر شخصیت و تعاملات ما تاثیر .می گذارند

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

https://khodmokhtari.ir/courses_workshops

سایت خودمختاری رو ببینید