پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

 وابسته عاطفی کیست، و چه ویژگی هایی دارد؟

وابسته عاطفی کیست، و چه ویژگی هایی دارد؟

وابستگی عاطفی نوعی رابطه است که در آن احساس وابستگی و تبعیت از شریک زندگی غالب می شود که یک سری پیامدهای عاطفی منفی ایجاد می کند: علائم اضطرابی- افسردگی، افکار وسواسی، اختلالات خواب، روابط نامتعادل با شریک زندگی و ترک روابط اجتماعی و فراغت

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱