پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

با چه افرادی بهتر است ازدواج نکنید؟

با چه افرادی بهتر است ازدواج نکنید؟

افراد ممکن است به دلایل مختلفی ازدواج کنند، از جمله اهداف قانونی، اجتماعی، میل جنسی، عاطفی، مالی، معنوی یا مذهبی. اینکه چه کسی با آنها ازدواج می‌کند ممکن است تحت تأثیر جنسیت، قوانین اجتماعی تعیین شده برای زنای با محارم، قوانین تجویزی ازدواج ، انتخاب والدین و میل فردی و محیط باشد.