پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

ده رفتاری که خودشیفتگی یک مادر را آشکار می کند

ده رفتاری که خودشیفتگی یک مادر را آشکار می کند

همه‌توانی احساسی است که بسیاری از طرفداران فروید آن را جزئی ذاتی در کودکی می‌دانستند. همان‌طور که فروید و فرنزی گفته‌اند کودکان برای مدت‌های زیادی با احساس خودبزرگ بینی زندگی می‌کنند. پس از تولد کودکان احساس قدرت زیادی می‌کنند و هرجا نتوانند کاری را از پیش ببرند احساسات دردناکی در ارتباط با از دست دادن این قدرت را تجربه می‌کنند. فروید عقیده داشت در افراد خودشیفته این احساس همه توانی که به صورت معمول در کودکان وجود دارد مجدداً تجربه می‌شود.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

https://khodmokhtari.ir/dashboard/polls/start/24