پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

نشخوار فکری چیست؟ نشانه ها، علل و راهکارها

نشخوار فکری چیست؟ نشانه ها، علل و راهکارها

نشخوار فکری یا نشخوار ذهنی  در روان‌شناسی به عنوان تمرکز اجبارگونهٔ توجه یک فرد بر علائم و علل یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش، به جای تمرکز بر راه‌های حل آن، تعریف شده است. نشخوار فکری و نگرانی، مرتبط با اضطراب و سایر وضعیت‌های منفی هیجانی هستند. نشخوار فکری به طور گسترده‌ای به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری شناختی و به عنوان زمینه‌ای برای افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته است. با این حال، معنی نشخوار فکری در نظر تئوری‌های مختلف به معانی متفاوتی تعریف شده و معیارهای در نظر گرفته شده برای آن یکسان‌سازی‌شده نیست.

نشخوار فکری به فرآیند تفکر تکراری و غیرمولد اشاره دارد. مغز در این حالت نمی تواند این افکار را به اقدامات یا نتایج مثبت تبدیل کند. نشخوار ذهنی به افکار مقاوم و عودکننده گفته می‌شود که بر محور یک موضوع معمول دور می‌زنند. این افکار به شیوه غیرارادی وارد آگاهی می‌شوند و توجه را از موضوعات مورد نظر و اهداف کنونی، منحرف می‌سازند.

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱