پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

عقده حقارت چیست؟

عقده حقارت چیست؟

عقده حقارت یا حس خودکم‌بینی یکی از عقده‌ها در روانشناسی و روانکاوی است که از جهت واکنش‌های رفتاری و علمی دارای دو گونه تأثیر مثبت و منفی است.

عقده حقارت که اغلب اوقات ناخودآگاه است، در اثر عوامل و انگیزه‌های گوناگون در روان انسان‌ها به وجود می‌آید. پیاژه در این‌باره می‌گوید: «به نظر روان‌شناسان هیچ مرد یا زنی نمی‌تواند به‌طور کامل از عدم تعادلی که منجر به نشانه‌های روانی عقده حقارت می‌شود، فرار کند. ولی این عدم تعادل گاه رسیدن به موفقیت‌های بزرگ را سبب می‌شود. در واقع بعضی پیروزی‌ها را ممکن است نتوان بدون محرک قوی احساس حقارت بدست آورد.

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱

 سایت خانه روانشناسی مهرگان

www.mehreganhome.ir

سایت خودمختاری: آزمون های آنلاین طرحواره درمانی و تحلیل تبادلی

www.khodmokhtari.ir