پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث هشتم | پرسونا

مکث هشتم | پرسونا

پرسونا یا نقاب چهرهٔ اجتماعی  است که فرد به دنیای بیرون ارائه می‌کند. به گفته یونگ: «نوعی ماسک دست‌ساز که فرد برای ایجاد نهایت تأثیرگذاری بر دیگران و همین‌طور برای پنهان کردن ماهیت حقیقی خود، از خود ابداع می‌کند. 

.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱