پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

 در باب اختلالات رشدی-عصبیِ دوران کودکی (بیش فعالی) با دکتر مجید ابراهیم پور

در باب اختلالات رشدی-عصبیِ دوران کودکی (بیش فعالی) با دکتر مجید ابراهیم پور

اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی یک اختلال عصبی رشدی است که با مقادیر بیش از حد بی توجهی، بی احتیاطی، بیش فعالی و تکانشگری که فراگیر، مخرب و در غیر این صورت برای سن نامناسب هستند مشخص می شود.

علائم بیش فعالی ناشی از اختلال در عملکرد اجرایی  و اختلال در تنظیم هیجانی‌ به عنوان یک علامت اصلی در نظر گرفته می شود. در کودکان، مشکلات توجه ممکن است منجر به عملکرد ضعیف در مدرسه شود. بیش فعالی با سایر اختلالات روانی و اختلال سوءمصرف مواد ربط داده شده، که می تواند باعث اختلالات اضافی، به ویژه در جامعه مدرن و امروزی شود.

این اختلال در افراد بزرگسال نیز وجود دارد.

.

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱