پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

تجربه موسیقی و سلامت روانشناختی

تجربه موسیقی و سلامت روانشناختی

سال نوتون مبارک، امیدوارم امسال اتفاقهای اساسی و بنیادی که باید برای شخصیت تون بیفته با کمترین هزینه برای همه تون بیفته

این اپیزود رو زمانی گوش بدید که پشت فرمون یا سر کار نباشید :)

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱