پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

عشق به هر قیمتی | مهرطلبی

عشق به هر قیمتی | مهرطلبی

مهرطلبی یک نیاز شدید عاطفی ناشی از محرومیت عاطفی در کودکی است، یک وضعیت ابتدایی درد و عطش که افرادی با شخصیت مهرطلب اغلب در تلاشی ناامیدانه برای پر کردن این خلاء، که مربوط به درد تنهایی و جدائی است، آن را بروز می‌دهند و درواقع این احساس نیاز هرگز کاملاً ارضا نمی‌شود. عطش و نیاز، احساسات قدرتمندی هستند که وقتی بروز پیدا می‌کنند، برای دیگران مخرب هستند، علاوه بر این، ممکن است سوءاستفاده از دیگران را هم در پی داشته باشند. مردم این احساس نیاز را با عشق و این عطش را با محبت واقعی اشتباه می‌گیرند. که خوب هیچ چیز بیش‌تر از این دور از واقعیت نیست.