پادکست جنایی مختومه

پادکست جنایی مختومه

اپیزود صفر - معرفی

اپیزود صفر - معرفی

در این اپیزود توضیح کوتاهی راجع به محتوای پادکست و روند پادکست داده میشه.
لازم است اضافه کنم که این پادکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست.