پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

میان برنامه یکم | تربیت دموکرات والدین سالم

میان برنامه یکم | تربیت دموکرات والدین سالم

توی این اپیزود با من چند دقیقه مطالعه کنید. 

درباره والدین سالم و ناسالم و ارتباط موثر

محمد مهرگان

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱