پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

قسمت هفتم | مقاومت در اتاق درمان | با همراهی دکتر میرزاحسینی

قسمت هفتم | مقاومت در اتاق درمان | با همراهی دکتر میرزاحسینی

لطفا چند لحظه به این سئوالها دقت کنید: چرا برخی افراد حاضر به مراجعه به مشاور و درمانکر و تجربه مسیر درمان نیستند؟ چرا  این افراد در میانه راه جلسات درمان را ترک می کنند؟ چرا بعضی افراد فکر می کنند که همه مشکلات را باید خودشان به تنهایی حل کنند؟ آیا شما متوجه  وجود مقاومت در ذهنتان و دلیل این مقاومت ها هستید؟ آیا ممکن است مقاومت داشته باشید و ندانید که در حال تجربه مقاومت و سرسختی هستید؟ به نظر شما چه عاملی باعث شده کمک گرفتن در زمینه حل مشکلات روان شناختی اینقدر سخت باشد؟ چطور شده که شاید فکر کنید که مشکلات شما انقدر نیست که بخواهید به مشاور رجوع کنید؟ . در این اپیزود به پاسخ این سئوالات و بیشتر دست خواهید یافت.

. پادکست روانشناسی سایکودید https://t.me/psychodid

تماس واتس اپ: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱شماره واتس اپ مستقیم دکتر میرزا حسینی:۰۹۱۲۳۵۱۹۴۱۹